MILJØPOLITIKK

Smarthotel har høyt fokus på miljø og alle våre hoteller er miljøsertifisert. Vi jobber aktivt med bærekraft og utvikling der vi har implementert arbeidsmetoder i alle ledd for å redusere vårt klimaavtrykk. Smarthotel ivaretar miljøaspekter som arbeidsmiljø, kildesortering, energiforbruk, innkjøp og transport. Et synlig tegn på dette er gjenbruk av møbler og kunst. Smarthotel ønsker å bidra som en del av en voksende, nasjonal grønn bevegelse.

Miljøfyrtårn

MILJØFYRTÅRN

Vi er stolte av at alle våre Smarthotel er miljøfyrtårn-sertifisert. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Hotellene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak innenfor arbeidsmiljø, energi, avfallsreduksjon, transport og økologisk mat.

TROMSØ | OSLO | HAMMERFEST | FORUS

Regnskogfondet

CSR PARTNER

Smarthotels ansatte er en engasjert gjeng som gjennom ulike kampanjer har bidratt til å samle inn midler til å beskytte vårt felles hjem - jordkloden. Vi er stolte over å bidra til Regnskogfondets viktige jobb for klima og bærekraft i en av jordklodens viktigste områder. Regnskogfondet jobber for en helhetlig beskyttelse og forvaltning av en rekke ulike typer verneområder på tvers av landegrensene i regionen, samtidig som de er pådriver for opprettelse av nye urfolksterritorier. Les mer på www.regnskog.no

 

Lærling

LÆRLINGER

Vi er stolte over å ha lærlinger på alle hotellene. Lærlingene tilfører bedriftene nyttig kompetanse og utvikling. Smarthotel har positiv erfaring med å rekruttere dyktige lærlinger etter læretiden, og la de få  vokse og utvikle seg i ulike roller ved hotellene. Vi ser på dette som en del av samfunnsansvaret ved å gi ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdanning og sørge for å rekruttere faglært kompetanse til bransjen. Ta kontakt hvis du ønsker en læreplass.

Recycle

INNKJØP

Nores er vår innkjøpsorganisasjon og alle medlemmene jobber kontinuerlig med bærekraftsarbeid. Nores krever at alle leverandører og underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innbærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensingen, energiforbuket og vannforuket. Nores er Miljøfyrtårnsertifisert.