MILJØPOLITIKK

Smarthotel har høyt fokus på miljø og alle våre hoteller er miljøsertifisert. Vi jobber aktivt med bærekraft og utvikling der vi har implementert arbeidsmetoder i alle ledd for å redusere vårt klimaavtrykk. Smarthotel ivaretar miljøaspekter som arbeidsmiljø, kildesortering, energiforbruk, innkjøp og transport. 

Miljøfyrtårn

MILJØFYRTÅRN

Vi er stolte av at alle våre Smarthotel er miljøfyrtårn-sertifisert. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Hotellene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak innenfor arbeidsmiljø, energi, avfallsreduksjon, transport og økologisk mat.

TROMSØ | OSLO | HAMMERFEST | FORUS

sykehusklovn CSR Smarthotel

 

CSR PARTNER

Smarthotels ansatte er en engasjert gjeng som gjennom ulike kampanjer bidrar med støtte til gode formål. Vi er stolte over å gi vår støtte til Sykehusklovnene. Selv om norske sykehus holder et høyt faglig nivå kan Sykehusklovnene bidra med noe viktig. De kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg. Les mer om de fantastiske klovnene på www.sykehusklovnene.no

 

Lærling

LÆRLINGER

Vi er stolte over å ha lærlinger på alle hotellene. Lærlingene tilfører bedriftene nyttig kompetanse og utvikling. Smarthotel har positiv erfaring med å rekruttere dyktige lærlinger etter læretiden, og la de få  vokse og utvikle seg i ulike roller ved hotellene. Vi ser på dette som en del av samfunnsansvaret ved å gi ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdanning og sørge for å rekruttere faglært kompetanse til bransjen. Ta kontakt hvis du ønsker en læreplass.

Recycle

INNKJØP

Nores er vår innkjøpsorganisasjon og alle medlemmene jobber kontinuerlig med bærekraftsarbeid. Nores krever at alle leverandører og underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innbærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensingen, energiforbuket og vannforuket. Nores er Miljøfyrtårnsertifisert.