eQUALITY

BÆREKRAFTSMÅL  5
Bærekraftsmål 3
"OPPNÅ LIKESTILLING OG STYRKE JENTERS OG KVINNERS STILLING I SAMFUNNET"

 

HVA BETYR DETTE MÅLET FOR OSS?

Smarthotel er stolte av sin balanse mellom kjønnene, som per idag er 70/30 kvinneandel, og vi vil fortsette å fremme kvinners muligheter i yrkeslivet. Vi tror på at en balanse mellom kjønnene vil gi arbeidstakere et mer rettferdig yrkesliv. Smarthotel skal sørge for at det er trygt for alle å være på jobb 24/7 på våre hoteller. Vi er bevisste om risikoen forbundet med å stå alene som nattevakt og gå alene i etasjene, og har beskrevet dette i vår aktsomhetsvurdering og gjør flere tiltak. ( se aktosmhetsvurdering)