Plan norge

Vi i Smarthotel har inngått et samarbeid med Plan International Norge. Gjennom å støtte Plans Jentefond skal vi bidra til å styrke jenters rettigheter med et særlig fokus på å stoppe barneekteskap..

Et av FNs 17 bærekraftsmål er å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling innen 2030. Dette slutter vi oss til. Der barn ikke har det bra har jenter det verst. Gjennom samarbeidet med Plan skal vi i Smarthotel bidra til å hindre barneekteskap og vold, og til å gi jentene utdanning.

Hvert år blir 15 millioner jenter i verden gift som barn. Én jente hvert annet sekund. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land. På grunn av fattigdom blir jenter tvunget til å slutte på skolen eller giftet bort som barn. Bare fordi de er jenter blir de sett på som mindre verdt enn gutter. For hver eneste jente som fratas muligheter, går fattige land glipp av en ressurs som de sårt trenger.

Skolegang for jenter noe av det smarteste vi gjør for å bekjempe verdens fattigdom og sikre langsiktig utvikling. Med kunnskap og ferdigheter kan jenter selv bryte ut av fattigdommen, og få bestemme over sine egne liv.

Vi i Smarthotel er svært stolte over å kunne bidra i Plans arbeid med å styrke jenters rettigheter. Gjennom å samarbeide med en global og resultatfokusert organisasjon som Plan er vi trygge på at vi har valgt den riktige samarbeidspartneren.

Vi har engasjert ansatte i arbeidet med å forankre samarbeidet med Plan. Det tror vi er viktig for at samarbeidet skal gi en vinn-vinn situasjon for alle parter. Vi har blant hatt workshops med ansatte slik at alle idéer har blitt lagt på bordet og alle har blitt hørt. Vi gleder oss til å sette idéene ut i live, sier driftsdirektør Ingvild Bjørneboe-Iversen. Smarthotel er overbevist om at det å ta samfunnsansvar på arbeidsplassen gir bedre samhold og skaper engasjement. I tillegg forventer våre kunder i større grad at vi tar samfunnsansvar derfor føles samarbeidet med Plan veldig riktig, og viktig. Det er rett og slett smart!

Klikk for å lese mer om Plan


Et ekstra fokus på jenter i Bangladesh

Barneekteskap er enormt globalt problem. Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag ble giftet bort som barn. Barneekteskap er et grovt brudd på barns rettigheter og et globalt problem som går på tvers av land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Det er flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara som rammes, men problemet er globalt.

I Smarthotel har vi valgt å ha et ekstra fokus på Bangladesh. Dette fordi Bangladesh er det landet i verden med nest flest barneekteskap i antall. Kun India har flere. 52% av jentene i Bangladesh blir gift før de fyller 18 år. Barneekteskap i Bangladesh henger ofte sammen med fattigdom, tradisjonelle, kulturelle og religiøse normer og et sosialt press på familier og jenter. Selv om det er 18-års aldersgrense for jenter for å få giftet seg så overholdes ikke lovene. De fleste barneekteskap og overgrep straffes heller ikke. Dette vil vi i Smarthotel bidra til å gjøre noe med! I tillegg er vi så heldig å ha med vår Senior Smartvert på Smarthotel Forus ,Nourin Jahan. Hun er vår egen interne ambassadør for samarbeidet med Plan kommer. Nourin kommer fra Bangladesh og kjenner landet veldig godt.


Vil du sammen med oss i Smarthotel bidra i dette viktige arbeidet?
  • • Når du bestiller en hotellovernatting hos Smarthotel på http://smarthotel.no/ kan du som kunde hos oss velge å donere kr 50 til prosjektet.
  • • Smarthotel vil i perioder ha ulike kampanjer på våre hoteller hvor det vil være mulig å donere til Plans Jentefond.
  • Bli Jentefadder gjennom Plan. På våre hotellrom finner du informasjon om hvordan du kan bli Planfadder eller du kan gå inn på www.plan-norge.no
  • https://www.plan-norge.no/donere/plans-jentefond kan du gi et valgfritt beløp til Plans Jentefond.